Masowa wysyłka wiadomości głosowych - Voicemail (VMS)

Kampanie masowej wysyłki wiadomości głosowych realizujemy z wykorzystaniem automatycznej obsługi zwrotnej (IVR) oraz dialplanu, możliwe jest wykonanie kampanii łączonej gdzie wysyłka wiadomości głosowych połączona jest z wysyłką SMSów

Wiadomość głosowa Voicemail (VMS) to połączenie głosowe wygenerowane automatycznie na dowolne numery komórkowe i stacjonarne. Odbiorca wiadomości otrzymuje komunikat głosowy przygotowany przez syntezę mowy, profesjonalnego lektora czy inną znaną osobę. W trakcie odsłuchiwania powiadomienia obiorca ma możliwość komunikacji zwrotnej przy pomocy IVR, np. zamówienia określonej informacji, wypełnienia ankiety, przełączenia się do Call Center firmy poprzez wybieranie odpowiedniego przycisku na klawiaturze telefonu. Kampania Voicemail może zakładać poza obsługą zwrotną (IVR) łączne wykorzystanie SMSów jak i VMS w masowej komunikacji z klientem.

Pobierz przykładową wiadomość głosową przygotowaną przez syntezę mowy oraz lektora

Panel zarządzania kampanią

Panel konfiguracji kampanii

Panel konfiguracji kampanii VMS umożliwia przygotowanie dialplanu do kampanii oddzielnie jak również zdefiniowanie kampanii łączących wysyłkę VMS z wysyłką SMSDefiniowanie kampanii
łączonych VMS z SMS

Panel kampanii umożliwia kreowanie kampanii łączonych przy użyciu warunkowania wysyłki SMSów oraz VMS w zależności od statusu poprzedniej wysyłki (połączenie zajęte, odebrane, nieodebrane, inne).

Dialplan kampanii VMS

Do każdej kampanii możliwe jest przygotowanie dialplanu, czyli schematu wg. którego nawiązywane są połączenia, określa on co najmniej:

Ilość prób nawiązania połączenia w ciągu zadanego czasu;
Częstotliwość wydzwaniania numeru;
Godziny, w których przesyłane są połączenia głosowe;
Moment rozpoczęcia nagrywania rozmowy, np. pierwsza sekunda
połączenia lub przełączenie do konsultanta.

IVR dla kampanii VMS – automatyczna obsługa zwrotna zintegrowana z wysyłką wiadomości głosowych

Dla każdej kampanii VMS możliwe jest zdefiniowanie odrębnego scenariusza automatycznej obsługi klienta przy pomocy IVRa - udostępnione dla kampanii statystyki dają możliwość dokonania szczegółowej analizy poszczególnych ścieżek realizowanych przez klienta

Przykłady wykorzystania w najpopularniejszych branżach

VMS
W FIRMACH
WINDYKACYJNYCH

przypomnienie o zbliżającym się upływie terminu płatności faktury;
informacje o całkowitym stanie zadłużenia (np. na konkretny dzień);
przesłanie monitu z informacją o nieuregulowanej płatności;
przesłanie dłużnikowi prośby o wskazanie możliwego terminu uregulowania płatności;
przesłanie ostatecznego wezwania do zapłaty (np. jako dodatek do wysłanego wcześniej listu);
przesłanie informacji, że w przypadku nieuregulowanej płatności dłużnik zostanie wpisany do rejestru dłużników BIG;
poinformowanie dłużnika o konieczności wszczęcia postępowania sądowego;
w przypadku nieuregulowania należności;
informacja o wszczętym postępowaniu;
informowanie klientów o postępach w ściąganiu należności.

VMS
W DZIAŁACH
MARKETINGOWYCH

zaproszenia na wydarzenia;
programy lojalnościowe i motywacyjne;
ankiety zadowolenia z usługi lub kontaktu z konsultantem;
konkursy;

VMS
DLA SKLEPÓW
INTERNETOWYCH

automatyczne informowanie o statusie zamówienia po podaniu jego numeru tonowo;
przekierowywanie osób dzwoniących do konkretnych działów.

easyCALL.pl SA jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej wg. rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE, m.in. dzięki wirtualnej centrali i usługom telekomunikacyjnym dla biznesu – październik 2014.
easyCALL.pl SA w roku 2016 została wyróżniona prestiżowym tytułem Gazeli Biznesu 2015 w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw
Pobierz pełną informację o Wirtualnej Centrali easyCALL.pl dla klientow biznesowych Folder (PDF)