Potrzebujesz pomocy?

Centrala wirtualna (VPBX) easyCALL.pl umożliwia zarządzanie firmową siecią telefoniczną za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu graficznego wykorzystującego metodę drag&drop. Poniżej wyjaśniamy jak tworzyć schematy połączeń w firmie.

Informacje ogólne

Wirtualna Centrala jest zaawansowanym rozwiązaniem pozwalającym na stworzenie i zarządzanie rozbudowanym schematem obsługi połączeń przychodzących. Wirtualna Centrala działa w chmurze, zatem nie wymaga żadnych inwestycji w sprzęt czy oprogramowanie a jej obsługa jest możliwa z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Interfejs użytkownika przygotowany został z myślą o jak najłatwiejszym zarządzaniu centralą. Dzięki temu konfiguracja centrali nie wymaga posiadania żadnej wiedzy technicznej.

Rozpoczęcie pracy

System wirtualnej centrali dostępny jest pod adresem http://ivr.easycall.pl i chroniony indywidualnym hasłem. Aby zalogować się, podaj swój e-mail oraz hasło:

i wciśnij przycisk „Zaloguj”.

Zarządzanie centralami

Po zalogowaniu się do systemu użytkownik ma możliwość utworzenia nowej wirtualnej centrali, jej usunięcia lub też edycji. Opcje te dostępne są w menu IVR znajdującym się w lewym górnym rogu ekranu.

Dodawanie nowej centrali

Aby dodać nową centralę do systemu należy wybrać z menu IVR opcję „Dodaj”.

Po jej wybraniu należy nadać własną nazwę stworzonej centrali i nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Utworzona centrala dostępna będzie od teraz w menu IVR w prawym górnym rogu ekranu.

Edycja centrali

Aby zmienić nazwę lub usunąć centralę należy wcisnąć przycisk „Edycja” znajdujący się po prawej stronie, obok nazwy centrali.

Aby rozpocząć budowanie funkcjonalności centrali kliknij na jej nazwę.

Budowanie funkcjonalności centrali

Po wejściu do budowy funkcjonalności centrali ujrzysz szary Pulpit, na który będziesz mógł przeciągać elementy funkcjonalne (Funkcje) centrali. Dostępne funkcje znajdziesz w Palecie funkcji, która widoczna jest w lewym górnym rogu Pulpitu.

Aby dodać elementy funkcjonalne do centrali należy przeciągnąć je z Palety funkcji na Pulpit. Jeśli elementy na Pulpicie nie mieszczą się na ekranie, przesuń go w górę lub w dół, powiększając tym samym dostępną powierzchnię. Jest ona ograniczona wyłącznie potrzebami użytkownika. Każda Funkcja może zostać usunięta z Pulpitu (przycisk „X”), można nią również zarządzać (przycisk trybiku, na lewo od przycisku „X”).


Każdy element (za wyjątkiem numeru telefonu) posiada dwa Łączniki – po lewej i prawej stronie:

Dzięki Łącznikom możliwe jest ustalanie kolejności wykonywania poszczególnych funkcji w trakcie połączenia. Dokonuje się tego przez łączenie elementów centrali ze sobą – wystawczy wcisnąć łącznik pierwszego z elementów, który chcemy połączyć – pojawi się Linia łącząca – a następnie kliknąć na łącznik drugiego elementu. Łącznik z lewej strony wskazuje na Funkcje, które zostaną wykonane jako pierwsze, natomiast Łącznik z prawej strony wskazuje na Funkcje, które będą wykonane w następnej kolejności.

Linie łączące można usuwać wciskając przycisk „X” znajdujący się po ich środku.

Do Łącznika po lewej stronie można doprowadzić wiele Linii łączących, natomiast do Łącznika po prawej stronie jest to możliwe tylko w przypadku niektórych funkcji, których działanie zależne jest od zachowania osoby dzwoniącej lub innych zdarzeń. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest utworzenie dowolnie skomplikowanego systemu centrali głosowej.

Na początku na Pulpicie znajduje się wyłącznie jeden element, od którego rozpoczyna się budowa centrali – jest to numer telefonu, pod którym będzie ona dostępna dla osób dzwoniących. Jako jedyny element nie posiada on lewego łącznika, nie można go też usunąć.

Po dokonaniu zmian w funkcjonalności centrali należy ją zapisać wciskając przycisk „Zapisz” w Menu głównym.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ DO NAS?

Jeżeli masz pytania i wątpliwości skontaktuj się z nami – infolinia biznesowa tel. 22 490 77 77 lub biznes@easycall.pl

PLIKI COOKIE

Informacje na temat Plików cookie oraz Polityki prywatności

easyCALL.pl SA jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej wg. rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE, m.in. dzięki wirtualnej centrali i usługom telekomunikacyjnym dla biznesu – październik 2014.
easyCALL.pl SA w roku 2016 została wyróżniona prestiżowym tytułem Gazeli Biznesu 2015 w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw
Pobierz pełną informację o Wirtualnej Centrali easyCALL.pl dla klientow biznesowych Folder (PDF)