POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników stron internetowych należących do easyCALL.pl SA (tj. easycall.pl. ekotel.pl, wirtualnacentraladlafirmy.pl, darmowynumer.pl, easykontakt.pl).

2. Właścicielem stron internetowych i jednocześnie administratorem danych jest easyCALL.pl SA z siedzibą w Warszawie (02-403) przy ulicy Pianistów 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 266296, NIP 7010049750, REGON 140738830.

3. Dane osobowe, które pozyskiwane i przechowywane są przez easyCALL.pl SA tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem (takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika itp.) przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do celów technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, komunikacji oraz zapewnienia mu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 1 JAK ZBIERAMY DANE?

1. easyCALL.pl zbiera dane osobowe Użytkowników zainteresowanych ofertą i usługami easyCALL.pl SA.

2. Dane osobowe zbierane są w przypadku:

a) subskrypcji biuletynów informacyjnych (Newsletter);

b) zgłoszenia zainteresowania usługami poprzez podanie danych do kontaktu w formularzach umieszczonych na stronach internetowych easyCALL.pl

c) rejestracji kont Klienta związanych z usługami świadczonymi przez easyCALL.pl SA

3. Podczas korzystania ze stron internetowych easyCALL.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

§ 2 DOSTĘP DO DANYCH I ZABEZPIECZENIA

1. Dane osobowe zbierane przez easyCALL.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych easyCALL.pl SA stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które obejmują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Rozwiązania te obejmują między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, stały monitoring systemów, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu przez pracowników.

3. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

4. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego lub zapisania się na inną listę mailingową easyCALL.pl, Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

§ 3 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym easyCALL.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni poprzez publikacje nowej wersji na stronie internetowej.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres: pomoc@easycall.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2018 r.

easyCALL.pl SA jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej wg. rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE, m.in. dzięki wirtualnej centrali i usługom telekomunikacyjnym dla biznesu – październik 2014.
easyCALL.pl SA w roku 2016 została wyróżniona prestiżowym tytułem Gazeli Biznesu 2015 w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw
Pobierz pełną informację o Wirtualnej Centrali easyCALL.pl dla klientow biznesowych Folder (PDF)